Kontakt: 00385 98 237 324, zdsistemi@zdsistemi.hr
Ulica Grada Wirgesa 10/9, Samobor

Septičke jame

Prodajemo plastične septičke jame u dimenzijama od 2.000 do 50.000 litara. 

U standardnoj varijanti se izrađuju kao tzv. jednokomorni sa dva blago-konusna danceta i revizionim otvorom, a po potrebi, odnosno po zahtjevu kupca, mogu biti i sa ravnim dancetima, sa unutrašnjim pregradama (tzv. višekomorni). Ovi  višekomorni horizontalni rezervoari posebnu primjenu imaju kao:

–  rezervoari –  taložnici (protočni rezervoari sa pregradama), ili
–  plastične septičke jame – koje se, zbog taloženja odnosno odvajanja sadržaja, često izrađuju kao dvokomorne ili trokomorne i to posebno ako su protočne.
Ukopavajući horizontalni rezervoari sve češće zamjenjuju betonske rezervoare kod snabdijevanja prigradskih, seoskih ili vikend naselja, a metalne rezervoare kod skladištenja lož-ulja odnosno dizel goriva.

Rezervoari su projektirani i izrađeni tako da izdrže opterećenje od nadsloja zemlje nakon zatrpavanja, s tim što se ukopavanje odnosno zatrpavanje moraju izvesti u skladu sa našim proizvođačkim – tvorničkim uputstvom.

Volumen (lit.)Dimenzije
20001000x2550
30001200x2650
40001200x3540
50001200x4420
70001500x3960
80001500x4530
100001500x5660
120001600x5970
160002000x5100
200002000x6370
300002000x9550
400002300x9630
500002300x12000