Kontakt: 00385 98 237 324, zdsistemi@zdsistemi.hr
Ulica Grada Wirgesa 10/9, Samobor

Separatori ulja i masti

Separatori ulja i naftnih derivata se koriste za pročišćavanje otpadnih voda kako iz kišnih odvoda, za sve površine izložene padavinama i sa većom količinom taloga kao što su: prometnice, gradski trgovi, parkinzi, a takođe i za specifične objekte kao što su: benzinske pumpe, auto servisi, garaže, industrijski pogoni i slično.

Voda pročišćena prolaskom kroz separator ulja biva “oduljena” dovoljno da zadovoljava zakonske propise u pogledu čistoće i sigurnosti po okolinu – životnu sredinu, pa je moguće njeno ispuštanje u prirodni recipijent ili kanalizacioni sistem.

Separatori se izrađuju  prema evropskoj normi EN 858: ”Sistemi separatora za lake tečnosti (npr. ulje i benzin)”

Separatori ulja i naftnih derivata, koji su po osnovnoj konstrukciji   indentični Krušik horizontalnim rezervoarima , a  se sastoje iz djela za taloženje, tzv. taložnika,  središnjeg djela sa koalescentnim ­filterom, izlaznog djela – iza koalescentnog filtera i ”rezervoara” za odvojeno ulje.

Taložnik je opremljen elementima za usmjeravanje toka i spriječavanje vrtloženja vode. Na taj način se intezivira taloženje čvrsth materija i omogućava kvalitetno i nesmetano odvajanje ulja i naftnih derivata u slijedećoj fazi obrade.

Koalescentni filter ima ulogu da iz, uljem i naftnim derivatima, zaprljane (”zauljene”) vode, odvoji najmanje i najfinije kapljice ulja.  Izrađen je od tzv. oleofiličnih (engl.- oleofilic) materijala za koji se čestice ulja ”lijepe”.  Čim kap ulja, kao lakše tečnosti koja pliva kroz vodu, dodirne površinu ­ filtera,  ona biva odvojena iz vode.  Na filteru se odvojene kapi zatim međusobno spajaju i sjedinjavanjem formiraju kapi većih dimenzija, to jest dolazi do njihovog srastanja-sjedinjavanja (engl. – coalescence). Na taj način od većeg broja sitnih kapljica ulja, formira se manji broj krupnijih kapi koje, u skladu sa tzv. Stoksovim (Stokes) zakonom, uslijed gravitacije, brže isplivavaju na površinu i bivaju izdvojene u ”rezervoar” za odvojeno – separirano ulje.  

Održavanje separatora:

Nakon postavljanja postrojenja za pročišćavanje potrebno ga je napuniti vodom do nivoa izlaza i provjeriti hidraulički protok vode.

U zavisnosti od dužine rada, količine i stupnja kontaminacije ulazne vode potrebno je u određenom vremenskom intervalu osigurati odvoženje istaloženih čvrstih materija iz taložnika i izdvojenog ulja i osigurati njegovo odlaganje u skladu sa propisima o odlaganju opasnog otpada.

Separatori sa BYPASS-om:

Koriste se za tretman atmosferskih voda sa velikih površina (saobraćajnice, parkinzi, trgovi…) gde su moguće diskontinualne pojave vršnih proticaja. Tako se obezbeđuje da se prvi talas zaprljane vode uvodi u separator, a ostala količina padavina sa ispirne površine se prevodi preko bypass-a.

Na ovaj način se postiže optimizacija kapaciteta uređaja i značajno smanjuje ukupna investicija.

Separator + BYPASS – konstrukcija i ugradnja

Klasičan sistem ugradnje separatora sa eksternim bypass-om između dva šahta. Prijemni šaht je specijalne konstrukcije koja obezbeđuje raspodelu i odvođenje vode u separator i bypass

horizontalni-rezervoari

Separatori kuhinjskih masti

Separatori kuhinjskih masti, nazivaju se još i mastolovi, su uređaji za tretman otpadnih voda koje sadrže masti  životinjskog i biljnog porijekla, a konstrukcijski i funkcionalno su slični separatorma ulja i naftnih derivata. Oni rade na sličnom principu, ali su namjenjeni za odvajanje masnoća iz otpadnih voda koje potiču od pripreme hrane i pranja posuđa (kuhinje, restorani, menze, kantine,…), ali i od pogona prehrambene industrije ( klaonice, mljekare postrojenja za proizvodnju mesnih i mlječnih prerađevina, zatim biljnih masti i margarina, prerada mesa, ribe i slično). Nisu namjenjeni za odvajanje masnoća iz vode koja sadrž masti mineralnog porijekla, kao ni iz vode koja sadrži stabilne emulzije ulja ili masti bilo kog porijekla.

vertikalni-rezervoar-zd-sistemi