Kontakt: 00385 98 237 324, zdsistemi@zdsistemi.hr
Ulica Grada Wirgesa 10/9, Samobor

Šahtovi i precrpne stanice

Kanalizacijski šahtovi tj. revizijska okna- su neizostavni sastavni elementi kanalizacijskih sustava, bez obzira je li je u pitanju fekalna, kišna ili drenažna kanalizacija.

Revizijski šahtovi se, u kanalizacionim sustavima, uglavnom  postavljaju na specifičnim točkama cjevovoda.  To su generalno mjesta gdje cjevovod mijenja pravac, nagib ili promjer cjevovoda, kao i mjesta gdje se cjevovod „račva“ tj. mjesta gdje se više cijevi spaja u jednu točku.
Osim na ovim specifičnim točkama, šahtovi se također postavljaju i na mjestima duž linije cjevovoda na približno podjednakim, projektnim uvjetima određenim, rastojanjima – dionicama cjevovoda. Tada imaju funkciju da kompenziraju eventualna nagla povećanja protoka kao i da služe za pristup cjevovodu za potrebe eventualnog odgušivanja ili čišćenja.

Krušik spiral plastične kanalizacione šahtovi su, zahvaljujući konstrukciji, fleksibilnosti u izradi i materijalu od koga se izrađuju, izuzetno pogodne za sve navedene funkcije jer omogućuju lak, brz i siguran pristup izvršiocima za potrebe inspekcije i intervencija kao što su čišćenje zaštopanih cjevovoda i eventualne popravke cijevi, a pri tome su lake za manipulaciju i jednostavne za ugradnju.

U zavisnosti od konstrukcije i mjesta i načine primjene, postoje 4 osnovna tipa  krušik-spiral kanalizacionih šahtova:  

FAZONSKI KOMADI

U cilju kompletiranja novih, rekonstrukcije postojećih i sanacije oštećenih kanalizacionih cjevovoda Krušik-Plastika je osvojila proizvodnju kojlena (lučnih segmenata), račvi, reducira, prirubničkih spojeva za potrebe ugradnje pumpi i ventila kao i drugih sličnih elemenata. Naše mogućnosti u ovoj proizvodnji su velike jer je proces proizvodnje pojedinačan i elementi se izrađuju prema konkretnom slučaju. Značajna prednost naših fazonskih komada je u tome što se oni mogu prilagoditi već ugrađenim cjevovodima bez obzira na vrstu i materijal.

Kod krušik spiral kanalizacione  šahte tijelo je izrađeno od naše spiralno motane plastične cijevi, a svi  ostali sastavni djelovi šahte, kao što su ulazni i izlazni priključci, dno i kineta, se  za tjelo šahte spajaju zavarivanjem apsolutno vodonepropusnim varovima. Ovakva kombinacija materijala i načina izrade za rezultat ima da se, primjenom naših šahti,  eliminira pojava poroznosti i nezaptivenosti šahti. Na taj način se eliminiraju i problemi koji bi tokom vremena mogli dovesti do curenja izlivanja otpadnih voda u okolno zemljište i posljedično zagađenje životne sredine. Šahte izrađujemo u istom opsegu promjera kao i cijevi – unutrašnji promjer ID od Ø300 do Ø3000 mm.

Na krušik-spiral šahte se može ugraditi bilo koji tip standardnih priključaka, pa se one mogu prilagoditi bilo kom tipu cijevi (spiralno motanim, korugiranim, glatkim,…).  Takođe, priključci se mogu postaviti na bilo kom mjestu na šahti, po visini i po kutu, tako da se u potpunosti mogu prilagoditi specifičnim zahtjevima bilo kog projekta.  Debljina zida, jačina i krutost šahti se proračunavaju za svaki pojedinačni slučaj i uvjete ukopavanja (dubina, vrsta okolnog tla, podzemna voda, vanjska opterćenja,…) a u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima ASTM F 1759 i EN 1778.

U mogućnosti smo da unutar šahte ugradimo i razne vrste pratećih elemenata koji se, u projektima, često zahtevaju kao što su penjalice, žablji poklopci („klapne“), držači, uške, oslonci i slično. Mogu biti izvedene sa cilindričnim ili sa konusnim vrhom.

Fleksibinost pri izradi omogućuje nam da možemo izraditi šahte za razne specijalne namjene kao što su: prepumpne (crpne) šahte, zaštitne šahte (vodomjerne, ventilske, elektro – kablovske) , šahte za umirenje – smirivanje vode (ublažavajući šahtovi) i slično.

PREPUMPNE ŠAHTE (CRPNE ŠAHTE – CRPNE STANICE)

Krušik prepumpne šahte su slične konstrukcije kao i kanalizacione revizione šahte, sastoje se također iz spiralno motanog tijela-cilindra na koje je zavareno dno i odgovarajući priključci, i takođe se ukopavaju u zemlju,  ali im je funkcija donekle drugačija.  One imaju ulogu crpne stanice ili privremenog kolektora – vrše prihvat otpadne vode od fekalne, kišne ili drenažne kanalizacije ili od industrijskih otpadnih voda, koje se u šahtu uljevaju gravitacionim tokom, a na dnu šahte se postavlja tzv. uronjena ili potapajuća pumpa koja, kroz odgovarajući potisni cjevovod izbacuje prikupljenu otpadnu vodu  ka odgovarajućem zbirnom kolektoru.  Ovakve pumpe nazivaju se još i muljne pumpe ili muljne pumpe sa drobilicom (sjeckalicom) ili fekalne pumpe, koje se koriste za pumpanje otpadne vode koja sadrži blato, polučvrste i čvrste čestice.

ZAŠTITNE ŠAHTE – osnovna funkcija im je zaštita i lak pristup pojedinim elementima koji se ukopavaju u zemlju. Prostor unutar šahte je  zaštićen od vanjskih opterćenja i uticaja kao što su zemlja, voda, atmosferski uticaji, pristup neovlaštenih osoba i slično.  U građevinskoj industriji, u zavisnosti od toga šta se u njih ugrađuje, imaju najčešću primjenu kao:

  1. a) vodmjerne šahte b) ventilske šahte      c)  elektro kablovske šahte (šahte za kablove i električne komponente)

U principu su veoma slične konstrukcije kao i prethodna dva tipa naših šahti s tim što obično imaju i  prateći pokretni plastični poklopac radi lakog pristupa zaštićenim elementima. Krušik zaštitne šahte karakterizira izuzetno laka ugradnja – ukopavanje u zemlju, jednostavno priključivanje bilo u slučaju novih ili postojećih sistema i minimalna potreba za održavanjem.

ŠAHTE ZA SMIRIVANJE (UMIRIVANJE) VODE

Primjenjuju se kod cjevovoda kod kojih postoji relativno velika visinska razlika između  početne i krajnje točke c cjevovoda, dakle obično na strmim terenima.
Funkcija im je da ublaže udare, koji nastaju pri tečenju vode, i smanje brzinu protoka. Fleksibilnost u izradi omogućuje da se Krušik spiral ublažavajuće šahte  mogu prilagoditi bilo kojim projektnim odnosno radnim uvjetima.