Kontakt: 00385 98 237 324, zdsistemi@zdsistemi.hr
Ulica Grada Wirgesa 10/9, Samobor

Rezervoari

Prodajemo horizontalne ili vertikalne plastične rezervoare u dimenzijama 1.000-200.000 litara za horizontalne i 250-80.000 litara za vertikalne.

Svi rezervoari uglavnom  se izrađuju po ideji i zahtjevu kupca, a naš stručni tim projektira proizvod,  prilagođava ga potrebama kupca i učestvuje u svim fazama od ideje do realizacije kompletnog proizvoda i pruža podršku tijekom eksploatacije.

Rezervoari se izrađuju kombinacijom tehnologijom spiralnog ekstruzionog motanja i ekstruzionog zavarivanja (što mu daje posebnu kvalitetu) ,HDPE ili PP ,volumena i do 200.000 litara (200m3) i nazivnog promjera do 3000 mm.

Zahvaljujući izuzetnim karakteristikama materijala( postojanost, otpornost na kemijske i atmosferske utjecaje,otpornost na UV zračenja,dozvoljeni kontakt sa hranom, ne odaju i ne upijaju mirise, nemaju uticaj na sadržaj kao ni na okolinu te otpornost na abraziju…) i konstruktivnim mogućnostma , našli su široku primjenu u gotovo svim oblastima života i granama gospodarstva:

Vodosnabdijevanjeskladištenje pitke i tehničke vode
Industrija skladištenje kemikalija, praškastih , zrnastih i rasutih materijala,prihvati skladištenje otpadnih voda i opasnih materijala, skladištenje mineralnih ulja i naftnih derivata, skladištenje farmaceutskih preparata,glikola i antifriza , deterđenata i tekučih sapuna , procesni rezervoari i reaktori – mješanje i doziranje supstanci i sl.
Zaštita životne sredine postrojenja za preradu otpadnih voda ,prihvat i tretman otpadnih voda (separatori ulja i masti, bio peočistači i bio septičke jame) tretman otpadnih plinova(skuber,apsorber)
Postrojenja za pred tretman pitke vode – skladištenje i doziranje supstanci za neutralizaciju, dezinfekciju vode i sl.
Poljoprivreda i prehrambena industrija navodnjavanje , skladištenje tekućih i čvrstih mineralnih gnojiva , skladištenje žitarica, stočne hrane, fermentacije voća i povrća, skladištenje prehrambenih sirovina za proizvodnju hrane , pića isl.

vertikalni-rezervoari

OSNOVNE PREDNOSTI SPIRALNO MOTANIH REZERVOARA U ODNOSU NA REZERVOARE IZRAĐENE OD TRADICIONALNIH MATERIJALA SU SLIJEDEĆE:

  • Bolja kemijska postojanost na većinu kemikalija i agresivnih materijala
  • bolja otpornost na koroziju , abraziju i elektrolitska stabilnost
  • duži vijek trajanja i veća otpornost na atmosferske uticaje
  • lakši za manipulaciju , ćišćenje i održavanje
  • ne zagađuju životnu sredinu niti utječu na sadržaj rezervoara, onemogućuju razvoj algi i bakterija
  • apsolutno sigurni za skladištenje hrane , pića i prehrambenih namirnica

REZERVOARI SE PROIZVODE U SLIJEDEĆIM OSNOVNIM VARIJANTAMA:

– vertikalni otvoreni rezervoari – kace (sa ili bez poklopca)
– vertikalni zatvoreni nadzemni rezervoari
horizontalni rezervoari
termoizolirani rezervoari
– rezervoari sa duplim zidom ( duplim plaštom )
vertikalni rezervoari za ukopavanje
– elipsasti rezervoari
četvrtasti rezervoari ( kade )
– posude specijalnih oblika
– rezervoari i posude specijalnih oblika i namjena i specijalni proizvodi

Pored standardnih tipova rezervoara (A, B, C, D, E, F i G), Krušik Plastika A. D. proizvodi i širok asortiman rezervoara i posuda specijalnih oblika i namjena i specijalnih proizvoda kao što su:

– kade,  plastični kontejneri i tankvane – rezervoari četvrtastog oblika,
– plastični skruberi (apsorberi) – aparati namjenjeni za “pranje” otpadnih plinova, dimova i isparenja,
– plastične ventilacione cijevi i ventilacioni elementi
– “dimnjaci” za odvod plinova, odnosno dovod zraka
– plastični pontoni – pontonske cijevi,  plastični  čamci i plutajući elementi
– plastični rezervoari i posude za uređaje za tretman otpadnih voda

Dimenzije horizontalnih rezervoara:

REZERVOARI SE PROJEKTIRAJU I PROIZVODE U SKLADU SA SVIM EUROPSKIM NORMAMA SA STATIČKIM PRORAČUNIMA , ATESTIMA MATERIJALA , ATESTI O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI I SL.

Dimenzije vertikalnih rezervoara:

vertikalni-rezervoari-zd-sistemi